غار شاپور و نگهبانش

غار شاپور و نگهبانش

غار شاپور در انتهای تنگ چوگان و در چهار کیلومتری شهر بیشاپور قرار دارد
غار شاپور در انتهای تنگ چوگان و در چهار کیلومتری شهر بیشاپور در شهرستان کازرون مهمترین پایتخت ساسانیان در ارتفاع حدود ۸۰۰ متری از سطح زمین قرار دارد و دهانهٔ آن حدود ۳۰ متر می‌باشد. در دهانهٔ این غار مجسمهٔ شاپور قرار گرفته‌است و به همین دلیل این غار به نام غار شاپور معروف شده‌است.
در دهانهٔ غار شاپور مجسمهٔ شاپور قرار گرفته است که حدود ۷ متر ارتفاع دارد
بعد از گذشت سال‌ها سر مجسمه شاپور سالم می‌باشد ولی دو دست آن شکسته‌اند
غار شاپور از غارهای تاریخی بسیار پراهمیت ایران است. به نظر می​رسد غار شاپور قبل از دوران ساسانیان از مکان​های مذهبی و آیینی ساکنان آن منطقه بوده و به مانند غار باباجابر و نیاسر مراسمی در آن جا انجام می​شده است. از آن جا که اردشیر و شاپور اول روش وحدت مذهبی را میان مردم اجرا می​کردند، از این رو اردشیر برای محو اعتقادات گذشته مردم منطقه نیاسر، آتشکده​ای بزرگ هم جوار غار نیاسر می​سازد و شاپور هم دستور ساختن مجسمه اش را درون این غار می​دهد. پژوهش باستان شناسی بیش​تر در هر دو غار، مسئله را روشن خواهد ساخت.
غار شاپور قبل از دوران ساسانیان از مکان​های مذهبی و آیینی ساکنان آن منطقه بوده است
غار شاپور و نگهبانش
غار شاپور و نگهبانش
غار شاپور و نگهبانش
غار شاپور و نگهبانش

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]