نمکدان بافی

نمکدان بافی

یکی از صنایع دستی تزیینی- کاربُردی در استان ایلام” نمکدان بافی” نام دارد.
نمکدان ، بافته ای است که ایلات وعشایر برای نگهداری و حمل ونقل نمک درشت یا ساییده از آن استفاده می‌نمایند. نمکدان به طور عمده در ایل‌های مختلف، با استفاده از چند نوع تکنیک بافته می‌شود. قسمت روی آن با تکینک قالی بافی و پشت نمکدان با طرح ساده گلیم بافت در چند رنگ متفاوت، روی نمکدان به روش ِرندی بافی و قسمت تحتانی آن قالی بافی می‌شود. بعد از اتمام بافت پارچه متقالی، به عنوان آستر در داخل نمکدان در نظر می‌گیرند تا نمک با پشم تماس نداشته باشد. فرم کلی نمکدان به شکل بطری می‌باشد، طرح‌های مــورد استفاده ذهنی بوده و از طبیعت اطراف بافنده نشات گرفته می‌شود منجمله: نگاره‌های جانوری (‌گوزن، روباه، گنجشگ، مرغابی و …) و نگاره‌های گیاهی(درختان سرو، چنار و …). مزیت نگهداری نمک در این بافته حفاظت از نمک در برابر رطوبت مداوم، حرارت و آتش، اشعۀ مستقیم و مداوم خورشید، سفید کننده‌های شیمیایی و اشیای نوک تیز و بُرّنده وبید می‌باشد و با آب ولرم، صابون و شوینده‌های معمولی و غیر اسیدی قابل شستن است
نمکدان بافی
نمکدان بافی
نمکدان بافی
نمکدان بافی

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]