کشف غار زیرزمینی با تکه‌های عظیم یخ که هرگز ذوب نمیشود !

کشف غار زیرزمینی با تکه‌های عظیم یخ که هرگز ذوب نمیشود !

این تصاویر خیره کننده که نفس‌ها را در سینه حبس میکند دنیای زیبای جدیدی است که در یک شکاف یخ در زیر کوه‌های راکی کشف شده است.
این غار که شکاف یخی غرش زا نام گرفته است ، به دلیل صدای باورنکردنی که در نتیجه سقوط سنگها به پایین ایجاد میشود و صدای بمب مانند و غرش زا هنگام غلیدن سنگها از بالای غار به ارتفاع ۱۴۰ متری پایین غار ایجاد میشود، بدین نام گرفته است.
کریستالهای یخ شفاف به ضخامت چندین متر در این غار وجود دارد و کاشفان این گونه می‌گویند که در طی حرکت خود در داخل غار احساسی همچون پرواز کردن به آنها دست داده است.
اگر چه تکه‌های عظیم یخ حسی همچون پرواز کردن را به کوه نوردان منتقل میکند ، اما کوچکترین لغزش و خطا می‌تواند منجر به پرت شدن کوهنورد از بالای تیکه‌های عظیم یخ و سقوط به پایین و برخورد با دیواره پایینی غار شود.
پژواک و انعکاس صدا در اینجا به قدری زیاد است که ارتباط برقرار کردن برای این کاوشگران بی باک با یکدیگر بسیار سخت است و آنها پس از تلفظ هر حرف از کلمه باید چند ثانیه صبر کنند تا کلمات برای همراهانشان قابل فهم باشد .
این مکان به عنوان یک غار که در تله سرما افتاده است شناخته شده است ، جایی که هوای سرد زمستانی همواره در اعماق آن سکنی گزیده و هیچ راه فراری هم از آن ندارد.
خطر اصلی درون این غار، یخها هستند که حرکت و کاووش کوهنوردان به جلو را بسیار سخت میکند و هوای آن را هم سردتر میسازد.
کاوشگران این غار اینگونه می‌گویند :
کنترل درجه حرارت بدن به اندازه دمای محیط کار بسیار سختی است .
درون این غار اگر شما تحرک نداشته باشید بدن شما خیلی سریع سرد خواهد شد و اگر بیش از حد هم تحرک داشته باشید بدن شما خیلی گرم شده و عرق خواهید کرد. تعریق بدن هم خطرناک است زیرا زمانی که شما حرکات خود را متوقف کنید عرق بدنتان فوری رو به سرد شدن خواهد رفت و شما احساس سرمای فوق العاده زیاد خواهید کرد .
گذرگاهها و ورودی‌های متعددی باید به درون این غار وجود داشته باشد که هنوز کشف نشده اند.
یکی از کاوشگران نیز چنین نقل میکند:
“من چیزی شبیه به این تا قبل از این هرگز ندیده بودم . غارهای بسیار کمی شبیه به این وجود دارند، به خصوص غاری به این بزرگی و این منظره واقعا منحصر به فرد است. ”
کشف غار زیرزمینی با تکه‌های عظیم یخ که هرگز ذوب نمیشود !
کشف غار زیرزمینی با تکه‌های عظیم یخ که هرگز ذوب نمیشود !
کشف غار زیرزمینی با تکه‌های عظیم یخ که هرگز ذوب نمیشود !
کشف غار زیرزمینی با تکه‌های عظیم یخ که هرگز ذوب نمیشود !
کشف غار زیرزمینی با تکه‌های عظیم یخ که هرگز ذوب نمیشود !

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]