قنات بلده؛قنات دوره ساسانی

قنات بلده؛قنات دوره ساسانی

قنات بلده، یک رشته قنات با قدمت تاریخی "مربوط به دوره‌ساسانی" است که بخش‌های عمده‌ای از زمین‌های کشاورزی نزدیک شهر فردوس را آبیاری می‌کند.
قنات بلده دربرگیرنده ۱۶ قنات، دو چشمه و مقداری آب‌های سرگردان است که در سالیان اخیر بر اثر خشکسالی، تعدادی از آنها خشکیده‌اند.
تاریخ احداث این قنات به طور دقیق مشخص نیست، ولی به روایتی احداث آن مربوط به قبل از اسلام و دوره ساسانی است. ناصر خسرو در سفرنامه خود آن را به "کی‌خسرو" نسبت می‌دهد.
حدود ۴۰۰ سال پیش، تعداد زیادی از مالکان آب بلده جان خود را از دست داده و حدود ۳ هزار فنجان از آب این قنات بدون مالک مانده بود. در این دوران، شاه عباس صفوی که همراه با شیخ بهایی پیاده از اصفهان به سمت مشهد برای زیارت می‌رفت، از تون (فردوس آن زمان) گذشت و هنگام ورود او میرتونی، از دانشمندان آن زمان تون، از وی خواست که این آب را وقف چهار طبقه "سادات، علما، فقرا و صلحا" کند و شاه عباس آب‌ها را بین همین ۴ طبقه وقف کرد.
گفته می‌شود که شیخ بها در همین مسافرت، آب بلده را به ۲ نهر مساوی تقسیم کرد به طوری که در هر ۸ شبانه روز یک بار باغ‌ها مشروب شود.
کل قنات‌های بلده، ۲۷ رشته هستند ولی امروز فقط ۱۶ رشته آن فعال و از این ۱۶ قنات، ۱۲ رشته اصلی و ۴ قنات دیگر فرعی هستند.بلده فردوس وقفی است.
قنات بلده که از کوه‌های شمالی فردوس سرچشمه می‌گیرد حدود 35 کیلومتر را طی و دشت‌های تشنه و باغ‌های سرسبز را سیراب می‌کند و قسمتی از آن به سمت حیاض "آب انبارها" می‌رود و بخش عظیمی از آب مصرفی شهر را تامین می‌کند.
قنات بلده؛قنات دوره ساسانی
قنات بلده؛قنات دوره ساسانی

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]