درخت مصنوعی با قابلیت جذب هزاران برابری دی اکسید کربن

درخت مصنوعی با قابلیت جذب هزاران برابری دی اکسید کربن

این اختراع دانشگاه کلمبیا در امریکا درختی مصنوعی است که قادر است هزاران بار سریعتر از یک درخت طبیعی دی اکسید کربن موجود در هوا را به دام بیاندازد. سرپرست این تیم تحقیقاتی با معرفی این پروژه حافظ محیط زیست آن را مایه امیدواری در ده سال اینده و عاملی در پیشگیری از تغییرات اب و هوایی در کره زمین قلمداد میکند.
درخت مصنوعی با قابلیت جذب هزاران برابری دی اکسید کربن
درخت مصنوعی با قابلیت جذب هزاران برابری دی اکسید کربن
درخت مصنوعی با قابلیت جذب هزاران برابری دی اکسید کربن
درخت مصنوعی با قابلیت جذب هزاران برابری دی اکسید کربن

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]