کاخ سلطنتی بابل

کاخ سلطنتی بابل

کاخ سلطنتی بابل که به دوره پهلوی مربوط است در باغ مصفایی در جنوب بابل قرار دارد و محل فعلی دانشکده پزشکی مازندران است .بنای کاخ دو طبقه است با اتاقها و سالنهای متعدد و مزین به گچبری‌های بسیار زیبا .مصالح عمده ساختمان کاخ را سنگ تشکیل می‌دهدونمای خارجی آن عناصر تزیینی بسیار جالب دارد.تزیین داخلی وخارجی کاخ ویژگی‌های خاص ومنحصر به فردی داردکه مشابه آن در کاخهای این دوره کمتر دیده می‌شود.برج کاخ بابل همزمان با کاخ سلطنتی بابل درضلع غربی محوطه کاخ احداث گردیدبنایی است هشت ضلعی در دو طبقه که طبقه دوم آن کوچکتر از طبقه اول اجرا گردیده است .این اثر در تاریخ 8دیماه 1352با شماره ثبت 1528 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .
کاخ سلطنتی بابل
کاخ سلطنتی بابل

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]