مدرنترین قبرستان جهان

مدرنترین قبرستان جهان

قبرستان روریدن در شهر توکیوی ژاپن واقع است و به واقع می‌توان آن را قبرستانی خواند که به خوبی با انواع تکنولوژی‌های پیشرفته عجین شده است.
البته با اسم بردن از نام قبرستان، نباید شکل قبرستان‌های کشورمان در ذهن متصور شود، چراکه در کشور ژاپن و در مذهب بودایی خبری از دفن اجساد مردگان نیست و به جای آن، خاکستر اجساد در کوزه‌هایی قرار گرفته و در معابد خاصی نظیر روریدن نگه‌داری می‌شوند.
در این قبرستان یا به بیان بهتر محل نگه‌داری خاکستر مردگان، ۲٫۰۴۶ محراب برای قرارگرفتن همین تعداد مجسمه‌ی بودا که حاوی خاکستر مردگان است، پیش‌بینی شده است.
بازماندگان افرادی که فوت کرده‌اند می‌توانند با در اختیار داشتن کارت ورود الکترونیکی به داخل معبد راه پیدا کنند، اما نکته‌ی جالب روشن شدن مجسمه‌ی فردی است که بستگان آن به درون معبد راه پیدا کرده‌اند.
این معبد در عرض دو سال ساخته شده و در آن خاکستر مربوط به ۶۰۰ مرده‌ای که بیش از ۳۳ سال درگذشته‌اند، نگه‌داری می‌شود. ضمنا ۳۰۰ محل دیگر برای قرارگرفتن خاکستر رزرو شده است.
منبعgizmodo
مدرنترین قبرستان جهان
مدرنترین قبرستان جهان
مدرنترین قبرستان جهان
مدرنترین قبرستان جهان
مدرنترین قبرستان جهان

زهره پورایمانی

زهره پورایمانی دوشنبه 4 آبان 94 - 07:48

قبرستوناشونم طبق تکنولوژیه به خدا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]