آسبادهای نشتیفان2

آسبادهای نشتیفان2

در خراسانات بزرگ، آسبادها از خواف تا نهبندان وجود داشته است که اکنون به غیر از نشتیفان، آسبادهای خوانشرف در نهبندان تنها بازمانده‌های آن هاست.
بنای آسباد از ساده‌ترین مصالح شامل خشت و گل و چوب ساخته شده و ساختمان آن از دو طبقه اصلی تشکیل شده است.
طبقه همکف که سالن اصلی آسباد به حساب می‌آید، محل قرار گرفتن سنگ بزرگ و مدور آسیاب است و کار اصلی آسیاب غلات در اینجا انجام می‌شود. از این طبقه به عنوان انبار غلات هم استفاده می‌شود.
پره‌های آسیاب از چوب ساخته شده است و سبک می‌باشد تا به راحتی حرکت کرده و بتواند سنگ بزرگ طبقه زیرین را به حرکت در آورد. در آسباد خوانشرف نهبندان برای پره‌ها از شاخه‌های نخل استفاده شده است.
نکته جالب در معماری آسباد، قرار گرفتن درب ورودی آسباد، پشت به جهت باد است.
در نشتیفان ۴۰ آسباد وجود داشته که تعدادی از آن‌ها بازسازی و مرمت شده است و هم اکنون تلاش هایی برای ثبت جهانی این اثر ارزشمند در حال انجام است.
آسبادهای نشتیفان2
آسبادهای نشتیفان2
آسبادهای نشتیفان2
آسبادهای نشتیفان2

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]