سنگ مزارات نشتیفان

سنگ مزارات نشتیفان

در کنار آسبادهای نشتیفان، سنگ مزارات نشتیفان دیده می‌شود که از فرم‌ها و نمادهای جالبی تشکیل شده است.
در قسمتی از این قبرستان، سنگ‌های ایستاده و بلندی دیده می‌شود که ارتفاع آن‌ها با یکدیگر کاملا متفاوت است به طوری که ارتفاع برخی به بیش از چهار متر می‌رسد.
و در قسمت دیگری از قبرستان قدیمی نشتیفان سنگ نوشته‌ها و نگاره هایی بر روی قبرها دیده می‌شود.
گفته می‌شود این مزارات مربوط به ۴۴ پیر است که مورد احترام مردم نشتیفان هستند و علاوه بر نشتیفان از روستاهای اطراف مانند روستای سنگان خواف نیز برای زیارت آن می‌آیند.
مردم بر سر مزارها می‌آیند و با بستن پارچه و دخیل به سنگ‌ها امید به گشایش گره از کار خود دارند. در تصویر زیر نمونه ای از این پارچه‌ها که به بزرگترین سنگ مزار موجود بسته شده، دیده می‌شود.
مشابه قبرستان نشتیفان، سنگ مزارات روستای سوران در نزدیکی مشهد ریزه در استان خراسان وجود دارد که از شهرت بسیار بیشتری نسبت به نشتیفان برخوردار است.
سنگ مزارات نشتیفان
سنگ مزارات نشتیفان
سنگ مزارات نشتیفان
سنگ مزارات نشتیفان
سنگ مزارات نشتیفان

محمد ملکی

محمد ملکی دوشنبه 4 آبان 94 - 07:40

قبرستان‌های جالب و قدیمی تو ایران زیاده

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]