فیل سنگی

فیل سنگی

جزیره هیمای بزرگترین جزیره از مجموعه جزایر "Vestmannaeyjar" در ایسلند با 4 هزار و 500 سکنه است.

بسیاری از جزیره‌های جوان این منطقه به دلیل فوران دهانه آتشفشانی "الدفل" در سال 1973 تشکیل شده اند.

به هنگام فوران آتشفشان، مردم منطقه با پمپاژ آبهای سرد دریا به سمت جریان‌های گدازه ای آنها را از سمت سکونتگاه خود منحرف می‌کردند.
صخره فیلی این جزیره از زیباترین جاذبه‌های طبیعی توریستی این منطقه است.
فیل سنگی
فیل سنگی
فیل سنگی

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]