جغد برفی

جغد برفی

جغد برفی از دسته جغدهای معمولی می‌باشند که اولین بار در سال 1758 توسط کارل لینه طبقه بندی شدند . جغد برفی در آمریکای شمالی به جغد بزرگ سفید و جغد شمالگانی معروف اند. جغد برفی طول 53 تا 66 سانتی متر دارد و ماده این جغد از پرنده نر بزرگتر است. جغد نر کاملا به رنگ سفید است اما جغد ماده خال‌های سیاه روی تنه و رگه رگه سیاه زیر تنه دارد. این پرنده زیبا با چشمان زرد و صورت سفید در طی روز پرواز می‌کند و با بالهای خمیده پروازی طولانی و پرتوان دارد.
جغد برفی
جغد برفی
جغد برفی

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]