سفید آب....

سفید آب....

برای این که به منطقه‌ی سفیدآب برسیم باید 50 کیلومتر از رودسر دور بشیم. وقتی به 25 کیلومتریِ شهر رحیم آباد رسیدیم چشمه ای رو می‌بینیم که از دلِ کوه سُماموس می‌جوشه و بعد از طیِ مسیر 4 کیلومتری در میان جنگل سرسبز و انبوه به رودخانه‌ی پُلرود می‌ریزه. اهالی منطقه به این چشمه وَپَرسَر وَ فَرسَر می‌گفتن که بعدها به سفیدآب معروف شد . آبِ این چشمه، زلاله، در تابستان بسیار سرده، شدتش زیاده و از مسیر خوش آب و هوا می‌گذره که همه‌ی این ویژگی‌ها باعثِ شهرتش شده. این چشمه‌ی زلال، آبِ شُرب نزدیک به 100000 نفر از مردمِ رودسر و املش رو تامین می‌کنه. چشمه‌ی سفیدآب در ارتفاعِ 1700 متری در منطقه‌ی لاشه، بینِ جنگلِ وَنِستان توساسان از دلِ کوه بیرون می‌آد و در مسیرِ خودش 18 چشمه‌ی کوچکِ دیگه رو با خودش همراه می‌کنه.
سفید آب....

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]