شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

این تصاویر از مجموعه عکس‌های گردشگران خارجی و داخلی که برای تعدادی از آژانس‌های ایرانی فرستاده شده و یا در وب‌سایت tripadvisor قرار داده شده، انتخاب شده است. عکس‌ها گویای وضعیت برخی سرویس‌های بهداشتی در هتل‌های یک تا پنج ستاره‌ی ایران است.

البته در کنار این تصاویر، عکس‌های مناسبی نیز از سرویس‌های بهداشتی هتل‌های عموما پنج ستاره در این وب‌سایت گردشگری منتشر شده است، اما هدف و بهانه‌ی این گزارش، متوجه کردن به آن بخش مغفول در نظام هتلداری کشور است.
منبع: عصر ایران
http://www.asriran.com/fa/news/407563/%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

رویا رمضانی

رویا رمضانی جمعه 2 مرداد 94 - 17:41

شرمنده بابت تصاویر اما گذاشتم تا بیشتر توجه کنیم

زهره پورایمانی

زهره پورایمانی جمعه 2 مرداد 94 - 17:48

اتفاقا لازمه، همیشه که نباید قشنگیهارو نشون بدیم. ایناهم باید گفت تا بیشتر توجه کنیم

فرشته دوست عسگری

فرشته دوست عسگری جمعه 2 مرداد 94 - 17:52

درست میشه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]