اینجا مزار سه وطن پرست است.

اینجا مزار سه وطن پرست است.

در حاشیه شهر جلفا و بر سر راه آبشار آسیاب خرابه، یک پل آهنی دیده می‌شود که محل اتصال راه آهن ایران و روسیه است.
پل آهنی جلفا یکصد سال پیش در سال 1914 میلادی بر روی رود ارس یا آراز ساخته شده است و 110 متر درازا دارد.
این پل خاصیت انقباضی انبساطی دارد و در فصول گرم و سرد سال برای عبور قطار از روی آن آماده می‌شود.
شاید یکی از نزدیک‌ترین نقاطی که به خوبی نشانه‌های بلاد شوروی سابق و نخجوان امروزی را می‌توان دید همین جاست.
وقتی در کنار این پل بایستی به شکل جالبی هم زمان، پست مرزبانی ایران و آذربایجان در دو طرف رود ارس، در روبروی یکدیگر دیده می‌شود...
اما چه که این پل را با ارزش کرده چیز دیگری است... 63 سال پیش در چنین روزی و در جریان جنگ جهانی دوم وقتی ارتش شوروی می‌خواست از مرزهای ایران عبور کند، با سدی عجیب برخورد می‌کند...
گفته می‌شود ارتش شوروی حدود 48 ساعت در پشت رود ارس گرفتار می‌شود و اجازه ورود به خاک ایران را پیدا نمی‌کند.
سه مرزبان گمنام تا پای جان و آخرین قطره خون خود از خاک ایران زمین در برابر هجوم دشمن مقاومت می‌کنند و تنها مرگ، آن‌ها را تسلیم می‌کند.
و همین جا مزار سه دلاور مرد ایرانی و سربازان وطن قرار گرفته است: عبداله شهریاری، محمد راثی هاشمی و ملک محمدی.
فرمانده روس‌ها وقتی از پل عبور می‌کند به احترام شجاعت و وطن پرستی این مردان مرد، دستور می‌دهد هر سه را همان جا با احترام دفن کنند.
اگر زمانی گذرتان به این خطه از ایران زمین افتاد، به احترام این سه وطن پرست گم نام توقفی کنید و به ایرانی بودن خود افتخار.
اینجا مزار سه وطن پرست است.
اینجا مزار سه وطن پرست است.
اینجا مزار سه وطن پرست است.
اینجا مزار سه وطن پرست است.
اینجا مزار سه وطن پرست است.

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]