تعدادی از بازی‌های محلی کردی

تعدادی از بازی‌های محلی کردی

خلورتانی: در ابتدا نخ محکمی را به دور مخروط‌های چوبی می‌پیچیدند و به سر آن‌ها یک میخ فلزی ته گرد که بیشتر در نعل اسب و قاطر استفاده می‌گردد می‌زدند سپس با کشیدن نخ مخروط شروع به چرخیدن روی زمین می‌نمود و با چنان سرعتی می‌چرخید که صدایی نیز ایجاد می‌کرد. برای به حرکت درآوردن آن باید سر بالایی نخ را به صورت حلقه‌ای در بیاورند و انگشت اشاره را در آن قرار دهند سپس مخروط‌ها را که در دست بود محکم به طرف زمین پرتاب می‌کردند و نخ را می‌کشیدند بعضی اوقات مخروط خود را به مخروط سایر افرادی که در حال بازی بودند می‌زد و به این (خلورته مارانی) یا مخروط شکستن می‌گفتند اگر مخروط شخصی بدون ترک برداشتن موفق می‌شد مخروط دیگران را بشکند یا ترک اندازد مخروط او بهترین مخروط محسوب می‌شد
هه ملوقوانی یا گوره کانی
هه ملوقوانی از بازی‌های دخترانه محسوب می‌شود، به این روش که پنج تکه سنگ کمی بزرگ‌تر از یک حبه قند انتخاب می‌کردند و هر کدام از بازیکنان به نوبت به بازی با آن‌ها می‌پرداختند. برای این کار ابتدا با یک دست سنگ‌ها را روی زمین می‌ریخته و سپس یکی از آن‌ها را برداشته و ضمن اینکه آن را به هوا پرتاب می‌کرده، باید سنگی را از روی زمین برمی‌داشته و حتما باید قبل از اینکه سنگ به پرتاب شده به زمین برسد او سنگ خود را برداشته باشد و با همان دست سنگ را نیز بگیرد. این بازی چندین مرحله مختلف داشت ابتدا سنگ‌ها را تک تک بر می‌داشتند سپس دو تا دو تا سپس یک تکی و یک سه تایی و به همین ترتیب تا پایان تمام مراحل. اگر در حین بازی سنگ پرتاب شده به زمین می‌خورد بازیکن دیگر بازی را شروع می‌نمود و به همین ترتیب بازی دور می‌زد و هر بار بازیکن بازی را از مرحله‌ای آغاز می‌کرد که قبلا نتوانسته بود تا اینکه یکی از آن‌ها زودتر به پایان مراحل برسد و برنده محسوب شود. از دیگر بازی‌های دخترانه می‌توان به بازی آلنجی کولنجی یا آسمان رنگه و چوزی و خط‌خط اشاره نمود.
هیله مارانی (تخم مرغ شکستن)
این بازی به صورت برد و باخت انجام می‌شد. در هر مرحله دو نفر با هم روبرو می‌شدند هر کدام از طرفین تخم مرغی را محکم در دستش نگه می‌داشت به طوری که یک سر تخم مرغ به طرف بالا باشد و دیده شود سپس فرد دیگری تخم مرغ خود را از طرف سر آن به تخم مرغ طرف مقابل می‌زد اگر تخم مرغ یکی از آن‌ها ترک بر می‌داشت این بار دو سر دیگر تخم مرغ را به هم می‌زدند اگر این بار نیز همان تخم مرغ ترک بر می‌داشت صاحب این تخم مرغ بازنده محسوب می‌شد و می‌بایست تخم مرغ خود را به طرف مقابل بدهد و اگر هر دو ترک برمی‌داشتند آن طرفی بازنده محسوب می‌شد که تخم مرغش بیشتر شکسته باشد. به این طریق یک فرد ممکن بود در روز چند تخم مرغ را صاحب شود.
کلاوریزان
ابتدا فردی کلاهی را برداشته و آن را با سنگریزه پر می‌کرد سپس آن را وارونه روی یک سطح قرار می‌داد بازیکن باید کلاه را به‌گونه‌ای از زمین بردارد که سنگریزه‌ای برجای نماند اما اگر موفق نمی‌شد می‌بایست سنگریزه‌های باقیمانده در روی زمین را تک تک طوری بردارد که بقیه سنگریزه‌ها موجود در سطح تکان نخورند در غیر این صورت بازنده اعلام می‌گردید. هر کس در این بازی موفق می‌شد که یا کلاه را پر از سنگریزه برگرداند یا اینکه سنگریزه‌ها را تک تک بردارد به طوری که بقیه‌ی آن‌ها تکان نخورد برنده اعلام می‌شد در این بازی دقت زیادی لازم بود و کسی که نمی‌توانست اعصاب آرامی داشته باشد موفق نمی‌گردید.
تعدادی از بازی‌های محلی کردی

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]