طبیعت زیبای منطقه حفاظت شده بحر آسمان

طبیعت زیبای منطقه حفاظت شده بحر آسمان

منطقه بحرآسمان مجموعه ای کوهستانی است که به همراه جبال بارز طولانی‌ترین و مرتفع‌ترین رشته کوه جنوب شرقی کشور را ایجاد کرده است. در واقع این کوهستان به مانند بسیاری از کوهستانهای واقع شده در مجموعه فلات مرکزی تنها یکسری کوه پراکنده نبوده بلکه کاملاً رشته کوهی مرتفع است که از نظر توپوگرافی و اقلیمی هیچ سنخیتی با مناطق دشتی اطراف خود ندارد.
ارتفاعات این کوهستان که در جنوب شرقی شهر کرمان واقع شده و در نزدیکی کوهستانهای هزار و جوپار قرار دارد زمستانهای بسیار سردی دارد که همراه با بارش برف است و این برف در ارتفاعات تا مدتها باقی می‌ماند. ارتفاعات بحرآسمان در بخش جنوبی با قرار گرفتن در حوزه آبریز هلیل رود و جازموریان نهایتاً به مناطق دشتی با ارتفاع 600 تا 1200 متر ختم می‌شود که از آب و هوای بسیار گرمی و تا حدودی مرطوب برخوردار است. برعکس جبهه شمالی این رشته کوه به دشت‌های مرتفع‌تری وصل می‌شود که دارای اقلیمی سرد و خشک هستند.
این محدوده کوهستانی مرتفع هم به دلیل بارش سالانه نسبتاً زیاد که شامل باران و به ویژه برف است و هم وجود چشمه‌های فراوان از منابع آبی فراوانی برخوردار است که به صورت جوی‌ها و رودخانه‌های کوچک و بزرگی می‌شود که تمامی آنها از سرچشمه‌های رودخانه هلیل رود بوده که نهایتاً به هامون جازموریان می‌ریزند. از نظر زمین شناسی 60 درصد رسوبات در ارتباط با دوره ترشیری تا پالئوژن بوده که رسوبات آبرفتی، مخروط افکنه‌های بادبزنی و رسوبات نمکی را در بر می‌گیرد. 15 درصد در ارتباط با دوره ترشیری تا نئوژن می‌باشد که شامل رسوبات پیروکلاستیک، اندزیت، رسوبات آبرفتی، رسوبات نمکی و آهکهای نمولیتی می‌باشد. 10 درصد رسوبات مربوط به دونین – پالئوزوئیک تحتانی می‌باشد که عمدتاً رسوبات آهکی، پیلولاوا و دایکهای سیلیسی می‌باشند.
8 درصد در ارتباط با دوران ژوراسیک بوده که شامل آهک توربیدایتی، ماسه سنگ، سیلتستون و آندزیت‌های بالشتی می‌باشند. 7 درصد باقیمانده مربوط به دوران کواترنری و شامل رسوبات عهد حاضر است. در منطقه بحر اسمان شیب عمده منطقه بین 1 تا 14 درصد می‌باشد و باقیمانده بین 24 تا 38 درصد است. همچنین در بخش‌های اندکی از شمال شرق، شمال، مرکز و جنوب شیب بین 38 تا 71 درصد می‌باشد. جهت اصلی شیب‌های دیده شده در منطقه جنوب شرق تا جنوب غرب بوده و در بعضی از محدوده‌ها جهت شیب شمال شرق تا شمال غرب نیز مشاهده شده است.
طبیعت زیبای منطقه حفاظت شده بحر آسمان
طبیعت زیبای منطقه حفاظت شده بحر آسمان
طبیعت زیبای منطقه حفاظت شده بحر آسمان
طبیعت زیبای منطقه حفاظت شده بحر آسمان
طبیعت زیبای منطقه حفاظت شده بحر آسمان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]