(آخرین کلام من ایران است)

(آخرین کلام من ایران است)

زنده یاد هوشنگ سیحون، پدر معماری نوین ایران: ((آخرین کلام من ایران است))
مردی که برای فردوسی، نادر شاه، پورسینا، کمال الملک، خیام و کلنل پسیان آرامگاه ساخت. یادش تا همیشه در دفتر فرهنگ و هنر این مرز و بوم جاودانه.
(آخرین کلام من ایران است)

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]