مراسم ششم امام حسین که درشهربرزک ازتوابع کاشان ازچندقرن پیش تاکنون برگزارمیشه.

مراسم ششم امام حسین که درشهربرزک ازتوابع کاشان ازچندقرن پیش تاکنون برگزارمیشه.

این مراسم قبل از ظهر شروع شده و الان هم ادامه داره و تا ساعت پنج عصر ادامه داره. پس از نوحه خوانی درمسجد این تنقلات و محصولات بین مردم پخش میشه مردم اعتقاد دارند نذر محصولات خود برای امام حسین ع باعث رونق محصولات کشاورزی و موجب برکت سفره و رزق و روزی و همچنین برآورده شدن حاجات و رفع آلام و دردها از زندگیشان می‌شود.
مردم یکی ازمحله‌های برزک ،آجیل وخشکباری که از باغهای خودشون تهیه کردن رو واسه برکت دادن به محصولشون ،هرکس به اندازه وسعش،میارن مسجد وداخل سفره میذارن.درآخرمراسم نوحه خوانی همه‌ی آجیلهاروباهم مخلوط میکنن وبین مردم تقسیم میکنن.
عکس و متن از : @mohsenpariyani
مراسم ششم امام حسین که درشهربرزک ازتوابع کاشان ازچندقرن پیش تاکنون برگزارمیشه.
مراسم ششم امام حسین که درشهربرزک ازتوابع کاشان ازچندقرن پیش تاکنون برگزارمیشه.
مراسم ششم امام حسین که درشهربرزک ازتوابع کاشان ازچندقرن پیش تاکنون برگزارمیشه.
مراسم ششم امام حسین که درشهربرزک ازتوابع کاشان ازچندقرن پیش تاکنون برگزارمیشه.

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]