گردشگاه پیرغار

گردشگاه پیرغار

در 5 کیلومتری جنوب شهر فارسان، 37 کیلومتری شهرکرد و در مجاورت روستای ده چشمه گردشگاهی مصفا به نام پیرغار وجود دارد.
بر روی قسمتی از تپه سنگی مشرف به این گردشگاه سه کتیبه به خط نستعلیق وجود دارد. متن این کتیبه‌ها مجملی از شرح لشکر کشی بختیاری‌ها به تهران و اصفهان و نقش سرداران بختیاری در سرکوبی استبداد صغیر و سقوط محمدعلی شاه در واقعه مشروطیت است.
این سه کتیبه به دستور سردار اسعد و سردار ظفر از رهبران مشروطه خواهی بختیاری نوشته شده است.
مجموع عوامل گردشگاه از جمله چشمه پرآب، سایه سار درختان، آبشار زیبا، کوههای اطراف و هوای پاک و خنک و نیز غار موجود در محل سبب جذب روزانه صدها گردشگر می‌گردد.
گردشگاه پیرغار
گردشگاه پیرغار
گردشگاه پیرغار

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]