خانه سردار اسعد - موزه بانک ملی

خانه سردار اسعد - موزه بانک ملی

خانه تاریخی سردار اسعد، تنها بنای باقیمانده از مجموعه تاریخی و معروف باغ ایلخانی دوره ناصری و یکی از زیباترین یادگارهای تاریخی شهر تهران است
این خانه به عنوان یکی از زیباترین خانه‌های مسکونی تهران در سال 1291 شمسی به هزینه جعفر قلی خان بختیاری (سردار اسعد سوم)، در ضلع شمال غربی میدان توپخانه در کوچه باغ ایلخانی که بعدها خیابان علاء الدوله نام گرفت، ساخته شد.
باغ ایلخانی در قسمت غربی خیابان فردوسی یا علاء الدوله سابق شامل مجموعه بزرگی از کوچه میرشکار فعلی تا خیابان جمهوری بوده است که در حال حاضر از این باغ وسیع، تنها قسمت‌های کوچکی به صورت فضای سبز در محوطه بانک ملی شعبه مرکزی باقی مانده است.
این بنای تاریخی در محوطه بانک ملی در خیابان فردوسی شهر تهران قرار دارد .
این باغ در اوایل قرن بیستم جهت ایجاد بانک ملی ایران توسط دولت به تملک بانک ملی در آمد و هم اکنون موزه بانک ملی است .
خانه سردار اسعد - موزه بانک ملی
خانه سردار اسعد - موزه بانک ملی
خانه سردار اسعد - موزه بانک ملی

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]