زیپ لاین تله کابین رامسر

زیپ لاین تله کابین رامسر

زیپ لاین تله کابین رامسر یکى از مهیج‌ترین قسمت هاى مجموعه تفریحى تله کابین رامسر است که در سایت بالاى کوه و لابه لاى درختان جنگل ایلمیلى قرار دارد. این سافارى پرهیجان بطول ۴۵٠متر است که از سه خط زیپ و دو پل معلق چوبى تشکیل شده است. مسافران بعد از طى کردن هر زیپ لاین، پیاده شده و از روى پل معلق باریک چوبى که از روى دره رد مى شود گذشته و به زیپ لاین بعدى مى رسند. مسافرانى که متقاضى استفاده از این سافارى پرنشاط هستند پس از آموزشى مختصر و پوشیدن لباسهاى مخصوص آماده هستند تا لحظاتى فراموش نشدنى را تجربه کنند.
زیپ لاین تله کابین رامسر
زیپ لاین تله کابین رامسر
زیپ لاین تله کابین رامسر
زیپ لاین تله کابین رامسر

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]