موزه اسناد و مدارک تاریخی سعدآباد

موزه اسناد و مدارک تاریخی سعدآباد

وجود وزارت دربار در مجاورت کاخ‌های سعد آباد از نکات قابل توجه در ایجاد این موزه بوده در واقع بخشی از سناد بایگانی این وزارتخانه انتخاب و در فضاهای مختلف این موزه چیده شده اند.
این موزه شامل یک طبقه ونیم بوده و در طبقه همکف شش اتاق شامل بخش پهلوی اول، پهلوی دوم، مهرها و جلدها، سالن نمایش و دفتر موزه است.
در بخش پهلوی اول آلبوم هایی از بناهای تاریخی ایران قدیم و نحوه پوشش مردم در اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی و مجموعه تصاویری از آلبوم و آخرین سفر رضاشاه به ترکیه در سال 1313 به نمایش گذاشته شده است.
موزه اسناد و مدارک تاریخی سعدآباد
موزه اسناد و مدارک تاریخی سعدآباد
موزه اسناد و مدارک تاریخی سعدآباد
موزه اسناد و مدارک تاریخی سعدآباد
موزه اسناد و مدارک تاریخی سعدآباد

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]