برداشت زعفران در منطقه زاوه تربت حیدریه

برداشت زعفران در منطقه زاوه تربت حیدریه

شهرستان تربت حیدریه واقع در استان خراسان رضوی به عنوان بزرگترین تولید کننده زعفران در جهان است و از آن به عنوان«زعفرانی‌ترین شهر جهان» یاد می‌شود. همچنین زاوه که در آن نیز محصول زعفران کشت می‌شود، نام روستایی در نزدیکی تربت حیدریه است.
عکس : محسن اسماعیل زاده
دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۴
برداشت زعفران در منطقه زاوه تربت حیدریه
برداشت زعفران در منطقه زاوه تربت حیدریه
برداشت زعفران در منطقه زاوه تربت حیدریه
برداشت زعفران در منطقه زاوه تربت حیدریه
برداشت زعفران در منطقه زاوه تربت حیدریه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]