خانه طباطبایی ها؛ شاهکار هنر معماری کاشان

خانه طباطبایی ها؛ شاهکار هنر معماری کاشان

یکی از زیباترین و دیدنی‌ترین بناهای تاریخی کاشان، خانه طباطبایی هاست که در محله سلطان امیر احمد در بافت قدیم کاشان واقع شده است. این خانه که از شاهکارهای هنر معماری قدیم به شمار می‌رود به وسیله مرحوم سیدجعفر طباطبایی از تجار معروف فرش آن زمان – در سال ۱۲۵۰هجری قمری ساخته شده است. مجموعه خانه طباطبایی‌ها مشتمل بر ۳ بخش اندرونی بیرونی و بخش مخصوص خدمه است .مجموعه خانه تاریخی طباطبایی‌ها با ۴۷۰۰ مترمربع وسعت دارای ۴۰ اتاق، ۴ حیاط، ۴ سرداب (زیرزمین)، ۳ بادگیر و ۲ رشته قنات است.معماری خانه طباطبایی‌ها به شیوه معماری حجاب دار، گودال باغچه، متقارن و درون گرا است.
خانه طباطبایی ها؛ شاهکار هنر معماری کاشان
خانه طباطبایی ها؛ شاهکار هنر معماری کاشان
خانه طباطبایی ها؛ شاهکار هنر معماری کاشان
خانه طباطبایی ها؛ شاهکار هنر معماری کاشان
خانه طباطبایی ها؛ شاهکار هنر معماری کاشان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]