مراسم سنتی در بالای کوه برومو

مراسم سنتی در بالای کوه برومو

این تصاویر متعلق به مراسمی است که قدمت آن به قرن ۱۵ برمی‌گردد و به مدت یک ماه طول می‌کشد.
عبادت‌کنندگان مسیر سختی را طی می‌کنند تا به بالای کوه آتشفشان برومو ( Bromo) در شرق جاوا اندونزی برسند.
آنها اقلامی چون برنج، میوه و دام‌هایشان را همراه خود به کوه “برومو” برده و همانند هدیه‌ای برای خدایان خود به درون دهانه این کوه آتشفشانی پرتاب می‌کنند.
مراسم سنتی در بالای کوه برومو
مراسم سنتی در بالای کوه برومو
مراسم سنتی در بالای کوه برومو
مراسم سنتی در بالای کوه برومو
مراسم سنتی در بالای کوه برومو

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]