لوستر درختی

لوستر درختی

دو مجسمه ساز هنرمند به نام‌های دونالد لیپسکی (Donald Lipski) واونکیل لی ماستر (Jonquil LeMaster) لوستر ی به غایت زیبا برای تاکستان کاترین هال در رادرفورد کالیفرنیا طراحی کرده اند. این لوستر عظیم از ۱۵۰۰ قطعه کریستال به شکل انگور تشکیل شده است.
لوستر درختی

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]