پیدا کردن قطب شمال بدون قطب نما

پیدا کردن قطب شمال بدون قطب نما

پیدا کردن جهت به ما کمک می‌کنه هر جایی که هستیم .مسیر درست حرکتمون رو پیدا کنیم ،اما وقتی قطب نما برای نشان دادن جهت شمال در دسترس نباشه چه کار باید کرد ؟
استفاده از سایه‌ی اجسام
یه تیکه چوب رو تو زمین فرو می‌کنیم . و یا از سایه‌ی جسم دیگری استفاده می‌کنیم ، اما یک جسم بلند و نازک برای تشخیص حرکت سایه اش ، کارمون رو راحت‌تر می‌کنه .
۱ـ محل سایه رو با یک ضربدر روی زمین مشخص کنید
۲ـ ۱۰ یا ۱۵ دقیقه‌ی بعد جای سایه‌ی جدید را علامت بزنید
۳ـ این نقطه فاصله‌ی کمی از نقطه‌ی قبل داره که جهت غرب و شرق رو مشخص می‌کنه
۴ـ حالا جهت غرب و شرق رو دارید ..جوری بایستید که علامت غرب سمت چپ و شرق سمت راستتون باشه ، که در این صورت جلوی شمال شمال و پشت سرتان جنوب قرار می‌گیرد.
پیدا کردن قطب شمال بدون قطب نما
پیدا کردن قطب شمال بدون قطب نما
پیدا کردن قطب شمال بدون قطب نما
پیدا کردن قطب شمال بدون قطب نما

علیرضا سالاری

علیرضا سالاری چهارشنبه 13 آبان 94 - 19:12

بسیار مفید

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]