تونل کوهرنگ تونلی است که برای انتقال آب رود ماربر (آب کوهرنگ)

تونل کوهرنگ تونلی است که برای انتقال آب رود ماربر (آب کوهرنگ)

به زاینده‌رود در نزدیک شهرچلگرد یا کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاریدر ایران ساخته شده‌است. تونل کوهرنگ یکی از جاذبه‌های طبیعی و بسیار زیبای منطقه کوهرنگ است که به همراه دیگر جاذبه‌های منطقه کوهرنگ همچون چشمه دیمه، پیست اسکی چلگرد، روستای شگفت‌انگیز سرآقاسید و بسیاری از مناطق گردشگری و طبیعی کوهرنگ هر ساله گردشگران بسیاری را خصوصاً در ماه اردیبهشت به خود جلب می‌نماید.از نخستین تونل کوهرنگ در سال ۱۳۳۲ بهره‌برداری شد. در سال ۱۳۶۴ تونل دوم به بهره‌برداری رسید. در سال ۱۳۷۷ عملیات ساخت سومین تونل کوهرنگ آغاز شد که تاکنون ادامه دارد. نخستین بار شاه عباس کبیر درسال ۱۰۲۹ه قمیرجهانگیرخان بهرامسری آسترکیبختیاری(۱۰۳۷–۹۷۴ه ق) فرزند تاجمیرخان بهرامسری آسترکی دورَکی(۹۷۴–۹۲۴ه ق) که فرمانروای تامه بختیاری بود، را مأمور الحاق آب کارون به زاینده رود نمود ودراین خصوص گردنه کوهرنگ به چلگرد نیزتوسط بختیاریها شکافته شد واکنون به نام کارکنان معروف است وپایه‌های سدی که بررودخانه کوهرنگ احداث گردید نیز موجود است. اما با مرگ شاه عباس، این طرح ناتمام ماند
تونل کوهرنگ تونلی است که برای انتقال آب رود ماربر (آب کوهرنگ)
تونل کوهرنگ تونلی است که برای انتقال آب رود ماربر (آب کوهرنگ)
تونل کوهرنگ تونلی است که برای انتقال آب رود ماربر (آب کوهرنگ)
تونل کوهرنگ تونلی است که برای انتقال آب رود ماربر (آب کوهرنگ)

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]