سد زنوز

سد زنوز

سد زنوز یکی از زیبایی‌های آذربایجان به شمار می‌آید که در نزدیکی اسن شهرستان قرار دارد این سد دارای ماهی هایی برای صید نیز میباشد در اطراف این سد باغات زیبای میوه نیز وجود دارد که بر زیبایی‌های این منطقه می‌افزاید اطراف این سد دارای چشمه‌های آّب بسیار گوارایی میباشد که از دل کوه جاری میشوند .آب این سد را چشمه‌های خروشان جاری شده از کوه سلطان سنجر تامین مینماید که در همه فصل‌های سال دارای آب میباشد.
سد زنوز
سد زنوز

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]