پترا به عربی ( البتراء ) شهری تاریخی در کشور پادشاهی اردن

پترا به عربی ( البتراء ) شهری تاریخی در کشور پادشاهی اردن

این شهر باستانی در ۲۶۲ کیلومتری جنوب شهر عمّان پایتخت اردن ودر غرب راه اصلی بین شهر عمّان وشهر عقبه واقع شده‌است. شهری است به کمال که همهٔ آن در کوه و در تخته سنگهایی به رنگ گل سرخ یا رنگ صورتی تراشیده شده‌است.
از اینجاست که نام این شهر زیبا پترا نهاده شده‌است. کلمه (پترا) به زبان یونانی به معنی (صخره) است وچون این شهر باستانی تماماً در سنگ (صخره) کنده شده‌است آنرا پترا نامیده‌اند. همچنین این شهر تاریخی وزیبا را به خاطر گل سرخ گون بودنش بنام ( المدینة الوردیة ) نیز نامیده شده‌است
پترا به عربی ( البتراء ) شهری تاریخی در کشور پادشاهی اردن
پترا به عربی ( البتراء ) شهری تاریخی در کشور پادشاهی اردن
پترا به عربی ( البتراء ) شهری تاریخی در کشور پادشاهی اردن

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]