ساختمانی شبیه به کندوی عسل

ساختمانی شبیه به کندوی عسل

هوا محل قصری با شکوه و مجلل در شهر جیپور هندوستان است که از دیدنیهای جیپور بشمار میرود .
هدف از ساخت این کاخ صورتی رنگ ،آشنایی زنان حرمسرا و بانوان سلطنتی با زندگی روزمره کوچه و خیابان مردم عادی از طریق پنجره‌های مشبک رو به خیابان بدون اینکه کسی بتواند آنها را مشاهده کند یا مزاحم آنها گردد ، بوده است .این قصر بوسیله مهاراجه ساوای پراتپ سینق در سال 1799 بنا شده است. لازم به ذکر است اماکن تاریخی جیپور نقش مهمی در جذب گردشگر دارد.
ساختمانی شبیه به کندوی عسل
ساختمانی شبیه به کندوی عسل
ساختمانی شبیه به کندوی عسل

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]