گلی که با ایستادن عابرین پیاده در زیر آن می‌شکفد.

گلی که با ایستادن عابرین پیاده در زیر آن می‌شکفد.

طراحی شهری چیست ؟
یک شهر درست مثل یک تابلوی نقاشی است ،با این تفاوت که به اندازی نصف یک اثر هنری به طراحی آن پرداخته می‌شود ،و برای نصف دیگر آن می‌بایست این اثر را مانند یگ گیاه دانست که نسبت به شرایط محیط زیست خود نیاز به قواعد رشد و قوانین دارد.(فریتس شوماخر)
طراحی شهری فرآیندی است که به شکل‌دهی فیزیکی بافت‌های مختلف شهری و روستایی منجر می‌شود. طراحی شهری با رویکرد ساختارگرایی به ایجاد اماکن متعدد می‌پردازد. این فرآیند طراحی ساختمان‌ها، فضاها و چشم‌اندازها را در برمی‌گیرد و نهایتا جریانی را به راه می‌اندازد که به عمران و آبادی شهری کمک می‌کند. نمونه زیبای یک طراحی شهری گلیست که هنگام ایستادن در زیر آن می‌شکفد!
این گلها که در میدان Vallero در قلب بیت المقدس در فلسطین اشغالی قرار دارند،به عنوان بخشی از تلاشهای شهرداری در بهبود فضای شهری نصب شده اند.
این 4 گل غول پیکر که 9 متر ارتفاع دارند ، در موقعیتهای کلیدی واقع شده، به گونه ای که از سراسر میدان و بازارهای نزدیک قابل مشاهده می‌باشند.
با قرار گرفتن عابرین پیاده در زیر گلها،آنها باز شده و درصورت نبودن شخصی گلها بسته خواهند شد. همچنین با آمدن تراموا،هر چهار گل باز شده ، تا پوششی برای عابران پیاده ایجاد کنند.
گلی که با ایستادن عابرین پیاده در زیر آن می‌شکفد.
گلی که با ایستادن عابرین پیاده در زیر آن می‌شکفد.
گلی که با ایستادن عابرین پیاده در زیر آن می‌شکفد.
گلی که با ایستادن عابرین پیاده در زیر آن می‌شکفد.
گلی که با ایستادن عابرین پیاده در زیر آن می‌شکفد.

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]