قبرستان 1300 ساله در روستای شمس آباد خلخال

قبرستان 1300 ساله در روستای شمس آباد خلخال

قبرستان روستای شمس آباد در توابع بخش خورش رستم شمالی خلخال و تقریبا کناره رودخانه قزل اوزن قرار دارد. مردم منطقه عقیده دارند که وقتی سر قوچی را که بر روی یکی از مقبره‌های این قبرستان قرار دارد را در رودخانه می‌شویند باران می‌بارد. در این قبرستان سه مقبره بسیار قدیمی قرار دارد که روی آنها به خط کوفی عباراتی نوشته شده است. قدمت این قبرستان بر اساس خط کوفی مشاهده شده، به بیش از هزار و سیصد سال می‌رسد.
قبرستان 1300 ساله در روستای شمس آباد خلخال
قبرستان 1300 ساله در روستای شمس آباد خلخال
قبرستان 1300 ساله در روستای شمس آباد خلخال
قبرستان 1300 ساله در روستای شمس آباد خلخال
قبرستان 1300 ساله در روستای شمس آباد خلخال

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]