خانه تاریخی یاوری سربیشه

خانه تاریخی یاوری سربیشه

بنا تاریخی خانه یاوری در شهر سربیشه که به شماره 3680 در تاریخ 15/12/1379 در فهرست آثار ملی ثبت گردیده در جبهه شمال شرقی آن و در میان مزارع کشاورزی قرار گرفته است. این بنا بر روی تپه‌ای سنگی مرتفع‌تر از نواحی اطراف واقع شده است. خانه یاوری دارای عناصر معماری خانه‌های مسکونی ایرانی از قبیل ورودی با تزئینات آجرکاری، دالان ارتباطی به صحن خانه، صحن، ایوان در دو ضلع شرق و غرب خانه و اطاقها و فضاهای متعدد می‌باشد. این خانه در اواخر دوره قاجار بنا شده است. در نزدیکی این خانه آثار دیوار و برجی خشتی دیده مییشود که به طور یقین نمی‌توان کاربری آن را تعیین نمود. اما به احتمال زیاد آثاری از حصار قدیمی شهر سربیشه است.
خانه تاریخی یاوری سربیشه
خانه تاریخی یاوری سربیشه
خانه تاریخی یاوری سربیشه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]