روستای زیبا و بختیاری نشین راستاب

روستای زیبا و بختیاری نشین راستاب

روستای زیبا و بختیاری نشین راستاب با قدمتی دیرینه یکی از روستاهای استان چهار محال بختیاری از توابع شهرستان فارسان می‌باشد که فاصله آن با مرکز شهرستان (فارسان) 12 کیلومتر می‌باشد بیشتر مردم روستای راستاب از ایل غیور بختیاری می‌باشند.
دور تا دور روستا را زمینهای کشاورزی، کوه‌ها و درختهای بید و سپیدار فرا گرفته است. آب آشامیدنی راستاب از دو منبع آب که در نزدیکی دره راز راستاب وجود دارد تأمین می‌شود. آب زمینهای کشاورزی قسمت پایین راستاب (جایونجه، زیر سامان بالا سامان، چقا، چهار دنگی، جا بذرک ها، زیر مزاری و...) از آب چشمه بوسیله جوی سیمانی تأمین می‌شوند و آب زمینهای غرق آبی پایین که از راستاب دور هستند (عربی، اربابیها، جا علف، پادرازی، چما شش دنگی، گووه، جا گل آفتابه‌ها و...) بوسیله کانال‌های آبرسانی و چاه‌های آب تأمین می‌شود، بقیه زمینهای که اغلب در قسمت بالاهستند دیم یا در بعضی از جاه‌ها بوسیله چشمه‌های فصلی تأمین می‌شود.
روستای زیبا و بختیاری نشین راستاب
روستای زیبا و بختیاری نشین راستاب

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]