شهر زیر سنگ در اسپانیا

شهر زیر سنگ در اسپانیا

سیتینیل دی لاس بودگاس شهری است کوچک با معماری شگفت انگیز در استان کادیز، اسپانیا که در زیر یک سنگ معلق ساخته شده است.
هر خیابان این شهر طراحی خاصی دارد و در بعضی خیابان‌ها بازدید کنندگان خود را در زیر سنگ معلقی می‌بینند که گویی در حال سقوط است. در حال قدم زدن در این شهر می‌توان نمای ساختمان‌های سنتی را که در زیر یک سنگ قدیمی با پوشش گیاهی خاصی ساخته شده اند، دیدّ
شهر زیر سنگ در اسپانیا
شهر زیر سنگ در اسپانیا
شهر زیر سنگ در اسپانیا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]