دروازه قرآن

دروازه قرآن

در دوران زندیه و به دستور کریم‌خان زند ، محل پاسبانی سربازان محافظ شهر که دوره سلطنت دیالمه در بین تنگه‌ای معروف به "تنگ الله اکبر" با ایجاد اصلاحاتی به دروازه قرآن تبدیل شد. کریم خان در دوطرف این بنا اتاق‌هایی برای ماموران دروازه ساخت . در بالای این دروازه اتاقک کوچکی ساخته شد که محل نگهداری قرآنی خطی منسوب به حضرت علی بود.
هدف کریم‌خان زند از این کار این بود که اهالی و کاروان‌های ورودی و خروجی از شهر از زیر قرآن رد شوند و حادثه‌ای برایشان رخ ندهد. از آن زمان تا حالا این محل به دروازه قرآن معروف شده و یکی از جاذبه‌های دیدنی شهر شیراز است .
دروازه قرآن
دروازه قرآن
دروازه قرآن

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]