خوزستان/ موزه شوش

خوزستان/ موزه شوش

بنای اولیه موزه همزمان با شروع حفاری‌های شوش و با استفاده از آجرهای به دست آمده از حفاری‌های شوش و چغازنبیل ساخته شده و طی سال‌های بعد نیز به آن افزوده شده است. ساختمان موزه شوش دارای دو سالن بزرگ است که آثاری از دوره پیش از عیلام تا دوره اسلامی را در خود جای داده است.
این آثار از مجسمه‌ها و سرستون‌های مکشوفه از مسجد سلیمان و آپادانای شوش، تابوت‌های سفالی و سنگی و خمره ای سفالی، مجسمه‌های خدایان، تزیینات دیواری سفالی، چگونگی تدفین در دوره ایلامی همراه با وسایل متعلق به فرد متوفی، پاشنه در، آجر نوشته‌های مکشوفه از شوش و چغازنبیل، خط نوشته‌های ایلامی، اکدی، پارسی باستان، آرامی، سریانی و پهلوی میانه، گوی‌های سفالی و گل میخ‌های تزیینی سفالی و کاسه‌های مکشوفه از حمیدیه مربوط به صابیین مندایی منقوش به اوراد مقدسی تشکیل شده است. از جمله دیدنی‌ترین اشیا بخشی از دیواره کاخ آپادانای شوش می‌باشد.
همچنین داخل حیاط موزه شوش بعضی از مجسمه‌ها و آثار باستانی در داخل محفظه‌های شیشه ای برای بازدید عموم قرار دارند.
همچنین کاسه ها، پیه سوزها و تنگ‌های سفال لعابدار به قرون ۳ تا ۶ هجری قمری به دست آمده از شوش و صحنه‌های شکار به صورت گچ بری منسوب به بهرام پنجم و مفرغ‌های خوزستان شامل ظروف مختلف، سرنیزه و خنجر و شمشیر و بازوبند، از آثار بسیار زیبا و ارزشمند موجود در این موزه است.
به راستی که می‌توان موزه شوش را یکی از مکان‌های دیدنی استان خوزستان برشمرد زیرا گنجینه ایست از سال‌ها تمدن این دیار کهن.
خوزستان/ موزه شوش
خوزستان/ موزه شوش
خوزستان/ موزه شوش

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]