مراسم گردو در اورامانات

مراسم گردو در اورامانات

مراسم گردو در اورامانات – کردستان تقسیم گردو‌های درخت‌های وقفی پیر شالیار بین خانواده‌های روستای اورامان توسط کودکان این روستا و درآخرین روز از اولین هفته بهمن ماه به شکل آیینی سنتی برگزار میشود. صاحب خانه نیز در برابر برداشت چند دانه گردو از کیسه کودکان به آنها آجیل و خوردنی میدهد.
مراسم گردو در اورامانات
مراسم گردو در اورامانات
مراسم گردو در اورامانات

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]