منظره‌ی ۳۶۰ درجه‌ای از اطراف شهر برلین را از اینجا ببینید!

منظره‌ی ۳۶۰ درجه‌ای از اطراف شهر برلین را از اینجا ببینید!

ریشستاگ در اصل سال ۱۸۹۴ برای پاسخ دادن به نیاز امپراتوری آلمانی تازه متحد شده به یک ساختمان پارلمانی بزرگتر ساخته شد. معمارش، پاول والوت قصد داشت که ریشستاگ یادآور قصر رنسانسی باشد. در سال ۱۹۳۳ این ساختمان به شدت در آتش سوزی که توسط کمونیست‌های هلندی به پا شد، شدیدا آسیب دید. پس از اتحاد دوباره‌ی آلمان این مکان تبدیل به محل ملاقات پارلمان مدرن آلمان، بوندستاگ شد. ریشستاگ در نتیجه بازسازی، دچار تغییرات قابل توجهی شده، مانند گنبد شیشه‌ای جدیدی که توسط معمار انگلیسی، نورمان فاستر طراحی شده است. گنبد دارای منظره‌ی ۳۶۰ درجه‌ای از اطراف شهر برلین است.
منظره‌ی ۳۶۰ درجه‌ای از اطراف شهر برلین را از اینجا ببینید!
منظره‌ی ۳۶۰ درجه‌ای از اطراف شهر برلین را از اینجا ببینید!

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]