بقعه ملاحسن کاشانی

بقعه ملاحسن کاشانی

مولانا حسن بن محمود کاشانی معروف به حسن کاشانی متخلص به کاشی از عرفا و شاعران نامی دربار سلطان محمد خدابنده، ایلخان مغول در قرن هشتم ه-ق بوده است. علاقه سلطان محمد به ملا حسن کاشی سبب شد که برای وی بقعه ای بسازد. گنبد بنا از نوع گنبدهای سه پوش و در نوع خود بی نظیر می‌باشد، سه دوره ساختمانی در بنا قابل شناسایی است دوره اول قرن هشتم ه-ق، دوره دوم عصر شاه طهماسب صفوی (973 ه-ق) و دوره سوم عصر فتحعلی شاه قاجار می‌باشد. بخشهای ورودی صحن نیز مربوط به دوره قاجار می‌باشد، پلان نمای بیرونی نما هشت ضلعی و نمای داخلی دارای پلان مربع حاصل از تلفیق ایوانهای جانبی است .
بقعه ملاحسن کاشانی
بقعه ملاحسن کاشانی

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]