معبد سفید

معبد سفید

این معبد سفید رنگ و زیبا در شمال تایلند قرار گرفته. رنگ سفید بکار رفته در معبد نمادی برای نمایش پاکی بوداست.
طراح و سازنده‌ی این معبد فردی به نام چالرمچایی کوزیتپیاتات بوده و برای حفظ اصالت و خلوص کارش، تمام هزینه‌های ساخت معبد را خودش تقبل کرده و هیچ کمکی رو نپذیرفته.
به نظر میرسه که داخل معبد هم مثل فضای بیرونش زیبا باشه اما به دلیل ممنوعیت عکسبرداری از داخل معبد، تصویری در اختیار نیست.
معبد سفید
معبد سفید

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]