سنگ تراشه‌های داستان‌های شاهنامه در آرامگاه فردوسی

سنگ تراشه‌های داستان‌های شاهنامه در آرامگاه فردوسی

بر روی دیوارهای دو ضلع جنوبی و شرقی تالار (زیرزمین) آرامگاه فردوسی نقش‌های سنگی برجسته از داستان‌های شاهنامه جلب توجه می‌کند. نقش‌های ضلع جنوبی عبارتند از: « زال در پناه سیمرغ»، «نبرد زال با شیر»، «به کمند گرفتن رستم رخش را»، «نبرد رستم با اژدها»، «به کمند افتادن زن جادوگر به دست رستم»، «نبرد رستم با دیو سفید»، «رفتن رستم به نبرد شاه مازندران»، «نبرد رستم با یکی از پیل تنان مازندران»، «چاره جویی رستم از سیمرغ برای شکست اسفندیار»، «آوردن رستم تیر دوشاخ را از جنگل» و «جنگ رستم با اسفندیار و پیروزی رستم». نقش‌های ضلع شرقی هم عبارتند از: «ضحاک ماردوش و قیام کاوه آهنگر در برابر ضحاک» و «انوشیروان ساسانی». حجاری‌های این نقوش برجسته، اثر فریدون صدیقی و خوشنویسی شرح آن‌ها از حسن زرین خط است.
سنگ تراشه‌های داستان‌های شاهنامه در آرامگاه فردوسی

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]