عمومی

عمومی

اینهم دوتا عکس در راه بازگشت از تهران یکی در مسیر نطنز اصفهان و دیگری در کنار زاینده رود زیبا و انشا الله همیشه پر آب
عمومی
عمومی

فهمیه عابدی

فهمیه عابدی یکشنبه 24 آبان 94 - 19:24

انشالا که همیشه پر اب باشه

مونا کمالوند

مونا کمالوند یکشنبه 24 آبان 94 - 20:03

چه خوب که زاینده رور پر اب هست دیدن خشکی رودخونه‌ها واقعا ازار دهنده است

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]