چشمه‌های گوارا در منطقه کوهستانی !##!میان جنگل فسا!##!

چشمه‌های گوارا در منطقه کوهستانی !##!میان جنگل فسا!##!

منطقه میان جنگل فسا در 90کیلو متری جاده شیراز-فسا و در شمال غربی شهرستان فسا واقع گردیده است.
این منطقه از شرق و شمال به جاده ارتباطی "فسا ـ شیراز" از غرب به راه ارتباطی خانه کهدان به نظر‌آباد و حسین‌آباد و سرانجام به مومن آباد و از جنوب به شهرستان فسا و خاوران محدود می‌شود ،وسعت منطقه56528 هکتار است.
اقلیم منطقه حفاظت شده میان جنگل فسا از نوع نیمه خشک سرد می‌باشد و عمده سیستمهایی که منطقه مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند، نظیر اکثر مناطق کشور منشاء غربی داشته است.
منطقه حفاظت شده میان جنگل فسا، عرصه ای کوهستانی است و چهره سرزمین در بخشهای وسیعی از این پهنه به طور کامل ، کوهستانی می‌باشد.
این منطقه همچنین به لحاظ دارابودن چشمه‌های گوارا وچشم اندازهای زیبا از نظر جذب توریسم دارای اهمیت است .
از ابشخورهای مهم منطقه می‌توان چشمه کل – چشمه قشقه – چشمه بجشک – چشمه تزنک- چشمه چالبا – چشمه گچ بزرگ را نام برد .
چشمه‌های گوارا در منطقه کوهستانی !##!میان جنگل فسا!##!
چشمه‌های گوارا در منطقه کوهستانی !##!میان جنگل فسا!##!

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]