قدیمی‌ترین بنا در شهر یزد

قدیمی‌ترین بنا در شهر یزد

بقعه دوازده امام در سال 429 قمری ساخته شده و از جمله آثار دوره سلجوقی است. این بقعه در محله فهادان شهر یزد قرار دارد
این بقعه که قدیمی‌ترین بنای موجود در شهر یزد است از لحاظ معماری و گنبد آجری آن در زمره شاهکارهای هنر معماری دوره سلجوقی به شمار می‌آید.
این بقعه مشتمل بر دوازده گنبد منفرد در سال 429 ه. ق. به دستور ابو سعید و ابو یعقوب از امرای علاء الدوله فرامرز ساخته شد. در این بقعه کتیبه ای به خط کوفی بالای سردر که در حاشیه ای از نقوش گُل و بوته قرار دارد و سنگ قبر فخرالدین اسفنجردی از مشایخ بزرگ قرن هشتم که در محراب نصب است توجه بینندگان را به خود جلب می‌کند
وجود محراب در این بنا نشانه مسجدی است که در قرون دوم و سوم در این مکان بنا شده بود. کتیبه رنگی موجود بر دیوار گچی جانب شرقی گواه بر این است که گنبد به دستور دو برادر به نام‌های ابو یعقوب و ابو مسعود از سرداران حکومت ابو جعفر علاء الدوله از سلسله کاکویان یزد بر پا شده است. هیچ معلوم نیست که تغییر نام بنا به دوازده امام از آن چه عصری است.
قدیمی‌ترین بنا در شهر یزد
قدیمی‌ترین بنا در شهر یزد

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]