محله ای رنگی !

محله ای رنگی !

بوکآپ محله ای است که بر روی تپه ای در جنوب غربی مرکز شهر قرار دارد منطقه ای تاریخی است که اصالتاً به برده هایی که از جنوب شرق آسیا به این منطقه آورده می‌شدند اختصاص داشته است. با برچیده شدن نظام برده داری اما این منطقه تا حدی حالت محله‌های قدیمی و زندگی سنتی خود را حفظ کرده است. خانه هایی با معماری رنگی دیدگاهی عالی نسبت به شهر کیپ تاون مساجد متعدد که یاد آور حضور مسلمانان شرق آسیایی در این قسمت و از همه جالب‌تر تنوع خوراکی و غذایی در این منطقه است.
محله ای رنگی !
محله ای رنگی !
محله ای رنگی !

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]