آرامگاهی پهناور در ساکایی ژاپن

آرامگاهی پهناور در ساکایی ژاپن

این آرامگاه در شهر ساکایی در نزدیکی اوزاکا واقع شده است. چیزی که در اولین نگاه جلب توجه میکند ساخته شدن این آرامگاه به شکل سوراخ کلید است. این آرامگاه ابدی در زمینی به مساحت 46 هکتار ساخته شده و دور تا دور آن با کانال آب محصور گشته است.
متاسفانه دسترسی به این مقبره برای عموم آزاد نیست و طبیعت داخل محوطه آن تقریبا از زمان‌های قدیم تغییر زیادی نکرده است.
آرامگاهی پهناور در ساکایی ژاپن
آرامگاهی پهناور در ساکایی ژاپن
آرامگاهی پهناور در ساکایی ژاپن

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]