کلیسای سنت مایکل مشهورترین کلیسای شهر هامبورگ

کلیسای سنت مایکل مشهورترین کلیسای شهر هامبورگ

کلیسای سنت مایکل مشهورترین کلیسای شهر و یکی از پنج کلیسای اصلی پروتستان‌های هامبورگ به شمار میرود. یک مجسمه بزرگ برنزی زیبا، بالای کلیسای سنت مایکل قرار دارد که پیروزی قدیس را بر شیطان نشان میدهد
کلیسای سنت مایکل یک مناره باروک با روکشی از مس دارد.
کلیسای سنت مایکل دو جناح دارد که در محل تقاطع هر یک از آنها یک برج مربعی شکل عظیم دیده میشود. دالان دفن اموات و راهروی منتهی به آن در سمت غربی جایگاه کر قرار گرفته است. طبقه پایینی کلیسای سنت مایکل بر اساس الگوی هندسی بسیار زیبایی طراحی و ساخته شده است.
کلیسای سنت مایکل مشهورترین کلیسای شهر هامبورگ
کلیسای سنت مایکل مشهورترین کلیسای شهر هامبورگ
کلیسای سنت مایکل مشهورترین کلیسای شهر هامبورگ
کلیسای سنت مایکل مشهورترین کلیسای شهر هامبورگ
کلیسای سنت مایکل مشهورترین کلیسای شهر هامبورگ

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]