کویرگردی در زمستان (1)

کویرگردی در زمستان (1)

رفتن به کویر در تمام فصل‌ها زیباست اما زمستان فصلی است که کویرنوردی بیشترین اقبال را دارد. تورهای گردشگری هم اغلب برنامه‌های خود را در چهارمین فصل سال در میان کویرها اجرا می‌کنند.
چال سلکنون
چال سلکنون که در استان اصفهان، در جنوب کویر بزرگ مرکزی ایران و در شمال روستای مصر واقع شده است فرورفتگی زیبایی است که توسط تپه‌های شنی محصور شده و مناظر زیبایی را پدید آورده است. در قسمت درونی چال سلکنون باتلاق کوچکی وجود دارد. زمین‌های دیواره چال پوشیده از سنگریزه و دارای شیبی مایل در حدود 30 درجه است. در کف فرورفتگی جنس خاک تیپیک مناطق کویری و از جنس خاک‌های قلیایی است. کف گودال فاقد هرگونه پوشش گیاهی است و تپه‌های ماسه ای پراکنده ای در آن به چشم می‌خورد
اگر قصد دیدن این منطقه را دارید باید برای رسیدن به چال سلکنون از روستای مصر به سمت شمال حرکت کنید. بعد از گذر از روستای فرحزاد، وارد دو راهی چال سلکنون شوید و پس از طی مسافتی در حدود 3 کیلومتر به دو راهی دیگری برسید که مسیر شمالی به چال سلکنون و مسیر شمال شرقی به دریاچه نمک سلکنون، تخت عباس، تخت عروس و تخت شورو منتهی می‌شود.

کویرگردی در زمستان (1)
کویرگردی در زمستان (1)

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]